Impressió digital de gran format a Lleida

de del

La impressió digital gran format a Lleida resulta ideal per imprimir lones publicitàries, publicitat exterior, rètols i lluminosos, vinils usats en la retolació de vehicles, cartelleria, publicitat per estands, fires, esdeveniments i displays i expositors publicitaris.

La tecnologia més recent en el món de les arts gràfiques possibilita la impressió directa sobre gran varietat de suports rígids com els materials plàstics, el metacrilat, els metalls, cartrons o fustes en contraposició a l'antiquada tècnica que obligava a imprimir una làmina vinílica, que posteriorment es pegava al material rígid, aconseguint un resultat bastant discutible.

Els plotters de producció industrial que imprimeixen directament sobre materials rígids permeten garantir un acabat ràpid i un resultat espectacular, a més de respectuós amb el medi ambient, amb una imatge nítida amb qualitat fotogràfica (HD P10) i uns colors, definits o degradats, però sempre vibrants, en un format de fins a 3 x 2 metres, multiplicant les possibilitats al poder imprimir sobre la superfície total del material rígid o en una zona concreta, sobre material opac o transparent, gràcies a la tinta blanca base.